Programowanie

Oprogramowanie do gromadzenia danych metodą CAPI/CAWI lub CATI.

Przygotowujemy logiczny układ kwestionariusza, sprzeczne dane można wychwycić już w momencie ich wprowadzania, w grę wchodzi też oczywiście odtwarzanie obrazów, plików wideo czy audio. Ankiety mogą być przeprowadzane w każdym języku.

Przy tworzeniu layoutu chętnie uwzględniamy życzenia klienta.

Dla urozmaicenia przekazu podajemy na następnej stronie przykłady modułów animacyjnych, które chętnie włączymy do programu kwestionariusza.

 • Rozpoznawanie reklam w formie puzzli
 • Obraz wyświetlany jest przez czas możliwy do zdefiniowania
 • Pomiar czasu do rozpoznawania reklam w plikach wideo
 • Porównanie obiektów w jednej skali
 • Rozmieszczanie produktów w jednej skali
 • Umieszczanie obrazów lub tekstów w szeregu rangowym
 • Ocena pozycji jednego pakietu
 • Ocena na skali przy pomocy suwaka
 • Rozdział punktów na różne produkty
 • Oznaczanie i komentowanie punktów
 • Oznaczanie i komentowanie tekstów i powierzchni
 • Rozmieszczanie obiektów w przestrzeni 2-wymiarowej
 • Dowolne rozmieszczanie produktów na powierzchni
 • Oznaczanie produktów i grafiki
 • Przyporządkowywanie znaków i obrazów
 • Zakup z regału
 • Obracanie i analiza obiektów
 • Analiza plików wideo równoległa do odtwarzania
 • Przeglądanie obrazów

CAPI

CAWI

CATI

DALSZE MOŻLIWOŚCI

CAPI

Dane zapisywane są na komputerze osobistym lub laptopie, na którym wcześniej zainstalowano oprogramowanie służące do przeprowadzania wywiadów (zostanie przez nas udostępnione). Dostęp do internetu podczas realizacji nie jest konieczny. Akwizycja danych możliwa jest również offline na smartfonach lub tabletach z systemami operacyjnymi Android lub iOS, na które wcześniej załadowano aplikację do przeprowadzania wywiadów.

W przypadku metody CAPI realizacja / wprowadzanie danych dokonywane jest przez osobę przeprowadzającą wywiad.

CAWI

Dane zbierane są na urządzeniu końcowym połączonym z internetem – może to być komputer osobisty / laptop, ale też tablet lub smartfon. W związku z tym, że wprowadzanie danych odbywa się online w wyszukiwarce, możliwy jest szeroki monitoring kwot – kiedy jedna z kwot jest już wypełniona, wywiad może zostać np. automatycznie zakończony.

Metoda least-fill – w jednym wywiadzie kwerenda dotyczy np. 3 przypadkowo wybranych marek produktów z grupy znanej respondentom, kwoty umożliwiają takie sterowanie badaniem, aby marki, które były uwzględniane dotychczas w najmniejszej ilości wywiadów, uzyskały wyższy priorytet. Wprowadzanie danych może być dokonywane przez ankietera lub przez samego respondenta, oprócz wyszukiwarki nie jest potrzebny żaden specjalny program.

Indywidualne linki mogą zostać rozesłane za pośrednictwem programu, istnieje również możliwość wysłania e-maili przypominających do osób, które np. jeszcze nie zakończyły ankiety. Dodatkowo można też przekazać indywidualne linki do zewnętrznych oferentów paneli ankietowych, którzy przejmą rekrutację. Można zainstalować linki końcowe, które będą przesyłać oferentowi panelu ankietowego bezpośrednie komunikaty zwrotne, czy wywiad jest kompletny, czy z jakiegoś powodu został zakończony.

CATI

Dane zbierane są w callcenter poprzez ankietę telefoniczną. Respondenci wybierani są z istniejącej próby w sposób losowy. Oprócz kontroli kwot, tak jak ma to miejsce w metodzie CAWI (kwotowanie dotyczy wprowadzonych informacji), możliwe jest tu również dodatkowe kwotowanie pod kątem danych istniejących już w próbie. Adresy (zbiory danych próby), które znalazłyby się w zamkniętej już kwocie, nie są już wybierane. Metoda CATI może mieć również kształt interaktywny, przy czym ankietowanemu zostaje przedłożony materiał stymulujący lub samodzielnie wypełnia on elementy ankiety pod kontrolą ankietera callcenter.

DALSZE MOŻLIWOŚCI

Dowolne połączenia wszystkich tych metod są oczywiście możliwe – np. telefoniczne rekrutowanie respondenta, a po zakończeniu screeningu przesłanie do niego indywidualnego linku, który pozwala na samodzielne doprowadzenie ankiety do końca.

Można stworzyć dostęp dla zewnętrznych firm lub klientów, umożliwić szczegółowe zarządzanie prawami, obserwowanie, a nawet zmienianie kwot, żądanie przygotowanych raportów, w których przeanalizowane zostaną poszczególne zagadnienia. Można również stworzyć możliwość wywołania danych w zakresie określonych zagadnień w formacie Excel lub jako plik CSV, czy też rozsyłania korespondencji seryjnej.

Formaty

W każdym przypadku po zakończeniu zbierania danych realizowana jest kontrola jakości, w ramach której zebrane dane jeszcze raz weryfikowane są pod kątem ich wiarygodności, a ewentualne niezgodne zbiory danych są usuwane bądź w razie potrzeby uzupełniane później.

Oczyszczone dane mogą zostać udostępnione klientowi w wymaganym przez niego formacie:

 • ASCII
 • CSV
 • Triple-S
 • Excel
 • SPSS
 • Column-Binary

Zachowane zostają przy tym albo otrzymane wytyczne, albo opis danych wykonywany jest przez nas.