Przetwarzanie / Analiza Danych

Oprócz dostarczania danych w wymaganym formacie możliwa jest oczywiście również ich daleko idąca analiza.

Standardowo przetwarzamy dane w wymaganych grupach czołowych w zestawieniu tabel z lub bez podawania ich istotności.

Graficzna prezentacja wyników to również cześć naszej oferty.

Możliwa jest oczywiście analiza danych wykraczająca poza powyższe obszary. Jednakże w związku z tym, że w tych przypadkach nie stosujemy żadnej rutynowej procedury, usługi tego rodzaju realizowane są w ścisłym porozumieniu z klientem.